Startsida

Bibelord

Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.


Ps 86:15

bibeln.se

  • vecka 15
  • Bibelstudie - Första Petrusbrevet
  • Bön för Mellanöstern och församlingens missionärer via Teams och i Söderport
  • Gudstjänst via teams
  • vecka 16
  • Morgonbön via teams och i Söderportkyrkan