Startsida

Bibelord

Herren välsignar dig och beskyddar dig.


4 Mos 6:24

bibeln.se