Startsida

Bibelord

Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.


Fil 2:4 f.

bibeln.se

  • vecka 19
  • Bön för Mellanöstern och församlingens missionärer i Söderport
  • Gudstjänst via teams
  • vecka 20
  • Morgonbön via teams och i Söderportkyrkan
  • Bönepromenad i Tingsryd
  • Bibelstudie - Första Petrusbrevet