Info med anledning av utvecklingen av smittspridningen

Uppdatering 1/7: I och med den ytterligare lättnaden av restriktionerna gäller inte längre gränsen på 50 personer. Övriga förhållningsregler gäller fortsatt.

I och med 1/7 går vi in i en situation med något lättade restriktioner. Bland annat får vi äntligen mötas fler personer inomhus för gudstjänst – och den möjligheten vill vi ju givetvis ta vara på.

Från och med nu, kan vi alltså samlas upp till 300 personer inomhus – med anvisade sittplatser. Så många kan vi såklart inte ta in, men vi behöver därmed inte räkna in i dörren och sätta stopp för de som vill komma.

Vi behöver fortsatt också vara noggranna med att hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma vid minsta tecken på symptom.

Församlingsledningen har beslutat att följande gäller kring våra gudstjänster och samlingar tills vidare:

– För bönesamlingar och andra träffar är det den som är ansvarig för samlingen som också ansvarar för att se till att vi håller avstånd, placera ut stolar och dyl.

– Vid gudstjänst är det den aktuella servicegruppen som har ansvar för att stå vid dörren och hjälpa människor att hålla avstånd, sätta sig utspritt osv.

– Sällskap/familjer får sitta tillsammans i bänkarna, men alla sällskap måste ha avstånd mellan sig och alla andra. Vi kommer därför lägga ut vita pappersark i kyrkbänkarna. Man kan flytta arken lite för att göra så sällskapet kan sitta tillsammans, men se till att det är ett ark mellan varje sällskap. Servicegruppen har också ett litet extra ansvar att se till att vi håller avstånden.

– Vi kommer inte ha något officiellt kyrkfika nu till en början. Vill man fika efter gudstjänsten sker det utomhus med medhavt fika. Det är alltså inget som servicegruppen ska ansvara för, men man FÅR såklart göra det. Men det är inget krav.

– Vill man ge kollekt med kontanter sker det genom en utgångskollekt, vi går inte runt med kollektboxar.

– De närmaste veckorna kommer vi ha möjlighet att sända gudstjänsten också via teams. Men då vår grupp med tekniker är begränsad både i antal och i hur mycket de har möjlighet att vara med, kommer det vara ett antal gudstjänster i sommar där vi inte sänder via teams, utan bara har gudstjänst fysiskt i kyrksalen. Vi försöker kommunicera detta i veckobreven samt i kalendern på hemsidan, så håll utkik här, eller kontakta någon av pastorerna eller någon i övriga församlingsledningen för mer information.

Har du frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dessa nya förutsättningar? Hör av dig till någon av pastorerna eller i församlingsledningen.

Post Author: Styrelsen i Kyrkan