Information om oss

Information om oss

 

Vi är Tingsryds baptistförsamling och håller till i Söderportkyrkan, Tingsryd.

Vi tror på en stor Gud som kan göra stora saker även i en liten människa. Guds mål med oss är att alla ska bli alltmer lika Gud. ”Förvandling pågår” skulle man kunna sätta som överskrift över varje människa som på något sätt söker sig närmare Gud.

Vi tror att det i varje människa finns en längtan efter Gud. ”Vårt hjärta är oroligt tills det finner vila hos dig Gud”, sade en kristen tänkare på 300-talet. Vi vill som församling vara med och bidra till att du som söker också finner Gud. Vill du vara med på den resan?

Som församling ser vi oss som en del av ett större sammanhang. Vi är en del av den världsvida kyrkan, förbundna med alla troende i alla tider. Den apostoliska trosbekännelsen som många kristna ställer sig bakom är också vår församlings fundament för tron och livet med Gud. Vi är delaktiga i arbete i andra delar av världen genom att vi stödjer missionärer ekonomiskt.   Nationellt är vi en del av samfundet Evangeliska Frikyrkan. Lokalt samarbetar vi med Svenska Kyrkan, har bön och gudstjänster tillsammans.

Vi vill prioritera gemenskap i vår församling. Efter varje gudstjänst fortsätter vi vår gemenskap med fika. Viktigt för oss är hemgrupper, ”den lilla församlingen”. Varje grupp består av ett tiotal personer som träffas för bön, samtal om Bibel och livet i stort. Det perfekta tillfället för att lära känna människor i församlingen är den gemenskapshelg vi anordnar i slutet av sommaren varje år.  Vi bor då på någon läger- eller konferensgård och har många roliga och meningsfulla aktiviteter för alla åldrar.

Kyrkans stora förebild i kärlek och omsorg är Jesus Kristus själv, som ger sig själv till en hel mänsklighet. Vi vill följa hans exempel och på vårt sätt visa omtanke och omsorg om människor i vår omgivning. Detta kan komma till uttryck genom personliga samtal, förbön eller att vi bjuder in människor till fest.

Varje söndag kl. 10 träffas vi för att fira gudstjänst. Det som sker under gudstjänsten är en hyllning till vår levande Gud. Vi vill att sång och musik ska få stor plats vid dessa tillfällen. Att tillsammans läsa Bibeln och uttolka den i vår tid är angeläget för oss, men också att många olika människor kan vara delaktiga med sin talang och personliga uttryck. Barnen har sin gudstjänst en trappa ned med egna ledare. De får ta del av berättelser från Bibeln, vara kreativa, leka och idrotta. För barnen kommer församlingens lokaler väl till pass, bland annat idrottshall och anpassade barn- och ungdomslokaler.

Vi har tre pastorer anställda som genom sina anställningar har mer tid till förfogande för sina uppgifter. (För kontaktuppgifter klicka in på sidan ”Kontakt”.) I övrigt hjälps vi åt ideellt med olika uppgifter och ser ett stort värde i att alla kan vara delaktiga och ta ansvar på sitt sätt.