Barn och Familj

Tingsryds baptistförsamling vill vara en församling för alla, oavsett ålder.

3-12 år: Men barnen behöver kyrkan på sitt sätt också. Vi vill ta barnens tro, tvivel och frågor på allvar. Därför har vi i terminerna några gånger Bibeltajm för barn mellan 3-12 år. Vi är med alla stora i kyrksalen i början av gudstjänsten. Sedan går vi och har en egen gudstjänst med t e x gemenskap, kollekt, bön, bibelberättelse, lek, eget skapande och frukt. Titta i kalendern vilka söndagar det är Bibeltajm.

Någon gång per termin gör vi något extra med eller utan föräldrar. Tex har friluftsgudstjänst, käkar kyrklunch bara vi eller har övernattning i kyrkan.

Har du frågor om Bibeltajm kontakta Ida Forsell.

Går du årskurs 3-6 passar också Fredax, på fredagskvällar bra för dig.

0-3 år: Vi har en riktigt bra kyrka. I våra lokaler på bottenplan går det bra att leka under gudstjänsttid om man plockar i ordning efter sig och har en vuxen med. Självklart finns det skötbord både i bottenplan och gatuplan. Micro för att värma barnmat finns i köket och behöver du låna en pipmugg eller haklapp är det bara att säga till.