Kalender

 • vecka 44
 • Gudstjänst via nätet
  Kommunbön
 • vecka 45
 • Morgonbön via teams
  Diakoniråd
  Hemgrupp Conny
  Ungdomsbönegrupp
 • Eftermiddagsgemenskap
  Bön, lovsång och nattvard
 • Gudstjänst via nätet
 • vecka 46
 • Morgonbön via teams
 • Eftermiddagsgemenskap via nätet
  Bönesamling via nätet
 • Bön för Mellanöstern och församlingens missionärer via nätet
 • Gudstjänst via nätet
 • vecka 47
 • Morgonbön i Söderportkyrkan via nätet
 • Eftermiddagsgemenskap via nätet
 • Bibelstudie via nätet, Erik A
 • Bön för Mellanöstern och församlingens missionärer via nätet
 • Gudstjänst via nätet
 • vecka 48
 • Morgonbön via teams
  Bönedygn
 • Bönedygn
  Bön och lovsång via nätet
 • Bön för Mellanöstern och församlingens missionärer via nätet
  UNG via teams
 • Gudstjänst via nätet
  Kommunbön