Undervisning

Undervisning

På den här sidan hittar du undervisning och bibelstudier med Erik Alnemo.


Bibelstudie 19/11 – 2020 – Tema: Till dess han kommer – om Jesu återkomst

Här kan du ladda ner tillhörande bildfiler i pdf-format. Den ena är enbart bildfiler, den andra är bildfiler + Eriks anteckningar.

Bildfil med anteckningar

Bildfil utan anteckningar


Bibelstudie 24/10 – 2020 – Tema: Vi tror på kroppens uppståndelse

På länken här kan du ladda ner pdf-filen med powerpointbilderna som hör ihop med bibelstudiet.

Bildfiler: Vi tror på kroppens uppståndelse


Bibelstudie 10/10 – 2020 – Tema: Hoppets konturer (inspelat i efterhand)

Här hittar du tillhörande bildfiler:

Bildfiler: Hoppets konturer